Bateria dla Planety – start kampanii edukacyjnej

Recykling baterii jest dziś niezwykle skuteczny. W profesjonalnych zakładach przetwarzania  jesteśmy w stanie odzyskać aż 99% surowców. Skoro jest tak dobrze, to skąd powody do smutku? Szacuje się, że każdego roku Polacy kupują aż 300 milionów sztuk baterii, które wkrótce zamieniają się w niebezpieczny odpad.

Wyzwanie globalne

Wraz ze wzrostem technologicznym i cywilizacyjnym wzrasta globalne zapotrzebowanie na baterie, co przekłada się na zwiększenie produkcji. Parlament Europejski szacuje, że do 2030 roku światowe zapotrzebowanie na baterie wzrośnie 14-krotnie, a Unia Europejska, będzie odpowiadać za 17% tego zapotrzebowania. Większa liczba baterii i akumulatorów, wchodzących na rynek skutkuje wzrostem ilości odpadów, jakim stają się baterie wraz z upływem czasu. Według statystyk, w roku 2018, na rynek Polski zostało wprowadzonych ponad 13 tys. ton przenośnych baterii i akumulatorów. Ponad 80%  tej liczby, czyli ponad 10 tys. ton zostało oddanych do recyklingu. Produkcja baterii w dużym stopniu jest uzależniona od importu kluczowych surowców: kobaltu, litu, niklu i manganu, które mają znaczący wpływ nie tylko na środowisko, ale również na społeczeństwo. Zasoby tych cennych surowców nie są nieograniczone, dlatego tak ważny jest recykling baterii, w wyniku którego możemy odzyskać do 99 % surowców.

Segregacja – pierwszy krok do recyklingu

Baterie ze względu na skład stanowią odpad niebezpieczny, wymagający specjalnego traktowania. Wieloetapowy recykling baterii jest przeprowadzony w wyspecjalizowanych zakładach przetwarzania, z wykorzystaniem zaawansowanych technologii i  urządzeń. Warunkiem niezbędnym, aby bateria została poddana temu procesowi jest wzrost  świadomości konsumentów w zakresie prawidłowego postepowania z tym odpadem.

Uwaga! Niebezpieczeństwo

Baterie zawierają liczne substancje niebezpieczne, takie jak np. rtęć, ołów, kadm oraz kwasy lub zasady tworzące elektrolit, które mają właściwości żrące i korozyjne. Te odpady wyrzucone do kosza lub pozostawione w miejscu do tego nieprzeznaczonym, ulegają procesowi niszczenia. Grozi to przedostaniu się szkodliwych substancji do gleby i wody, a tym samym włączenia się w łańcuchy pokarmowe roślin, zwierząt i człowieka, stanowiąc zagrożenie dla zdrowia i życia. Dlatego tak istotne jest, gdzie trafi zużyta bateria.

Bateria dla Planety

Gdzie oddać zużyte baterie?, Akumulator czy bateria jednorazowa?, Dlaczego baterie mogą być niebezpieczne dla środowiska? Jak wygląda i na czym polega proces recyklingu baterii? Czy sposób użytkowania urządzenia ma wpływ na długość życia baterii?

To tylko wybrane zagadnienia na które odpowiedzi udzieli kampania edukacyjna „Bateria dla Planety”. Akcja potrwa od 18 lutego do 31 marca 2023 r. i będzie prowadzona za pośrednictwem mediów społecznościowych: Instagram, Facebook, YouTube, gdzie będą publikowane posty, filmy, grafiki, itp. Pomysłodawcą kampanii jest Fundacja Odzyskaj Środowisko oraz organizacja odzysku RLG Polska.