Elektryczne Śmieci i edukacja ekologiczna na Arena Zabrze


HOMECZYTAJELEKTRYCZNE ŚMIECI NA ZAMKU

SKĄD DOOKOŁA TYLE ŚMIECI?

Co roku, ilość odpadów komunalnych produkowanych w naszym kraju, wzrasta. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w roku 2019, my – Polacy, wyprodukowaliśmy 11,3 mln ton odpadów. Co gorsza – w roku ubiegłym liczby te wzrosły aż do 13,1 mln ton[1]. Fakt ten z całą pewnością, nie napawa dumą i brak w nim także krzty optymizmu. Dlatego też tak ważne  staje się, abyśmy, stale zwiększali swoją wiedzę odnośnie segregacji śmieci i przeciwdziałaniu ich nadprodukcji. Nie możemy także pozostać obojętni w zakresie szczególnego rodzaju odpadów, jakim są Elektryczne Śmieci. Jako, że ich skład przypomina prawdziwą „tablicę Mendelejewa”, musimy do ich tematu podejść z rozsądkiem i dbać o wyposażanie społeczeństwa o należytą wiedzę w tym zakresie. Warsztaty ekologiczne o nazwie „Natura(lnie) w Zabrzu” poświęcone właśnie tej tematyce, odbyły się 16 września w niecodziennej scenerii – na Arenie Zabrze. Podczas spotkania z młodzieżą z zabrzańskich szkół wspólnie odkrywaliśmy, jaką drogę musi przejść „domowy grat”, aby mogły się z niego zrodzić cenne surowce wtórne, takie, jak plastik, metal, szkło i inne komponenty.

[1] https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/srodowisko-energia/srodowisko/ochrona-srodowiska-2020,1,21.html

Elektryczne Śmieci  – zagrożenie, ale i… potencjał

Kadm, ołów, nikiel, rtęć – oto skromny wycinek substancji chemicznych zawartych w bateriach oraz w zużytym sprzęcie elektronicznym i elektrycznym. Przykładowo – zatrucie „taką” rtęcią powoduje zaburzenia układu nerwowego, począwszy od zaburzeń koncentracji, do napadów drgawkowych włącznie. Kadm z kolei potrafi skutecznie gromadzić się w nerkach, wątrobie, powodując nawet ostrą niewydolność krążenia. O tym, jaka ogromna jest szkodliwość baterii, świadczy zaś fakt, iż nawet ta niewielkich rozmiarów, może skutecznie skazić aż 400 m3 wody!

Jak zatem bezpiecznie pozbyć się baterii? Gdzie wyrzucić Elektryczne Śmieci? Czerwony Pojemnik – oto rozwiązanie dostępne na wyciągnięcie ręki. Można do niego bezpiecznie i szybko  wyrzucić te problematyczne odpady. Gdzie znaleźć Czerwony Pojemnik na mapie Polski? Łatwo i szybko jego lokalizację ustalisz, wchodząc na stronę internetową https://elektrycznesmieci.pl/. Dzięki takiemu rozwiązaniu odpady tego rodzaju poddawane są kompleksowemu recyklingowi, a wszystko, co może zostać z nich odzyskane, ponownie trafia na rynek, tworząc przyjazny naturze, obieg zamknięty . W efekcie zmniejsza się produkcja plastików, ale i rezerwa złóż naturalnych metali, spoczywających w ziemi. Warto pamiętać o tym, gdy po raz kolejny staniemy przed problemem odpowiedniego pożegnania Elektrycznych Śmieci.

Fundacja Odzyskaj Środowisko i edukacja ekologiczna na miarę XXI wieku

Uczniowie to niezwykle wymagająca „kategoria” odbiorców. Stała dostępność ciekawych i barwnych treści, chociażby w internecie, wymaga poszukiwania nowych sposobów przekazywania wiedzy i informacji. Dlatego też Fundacja Odzyskaj Środowisko łączy słowo z pokazem, by skutecznie wzmacniać świadomość ekologiczną wśród młodego pokolenia. Spotkanie z uczniami zabrzańskich szkół podstawowych oraz średnich na Arenie Zabrze podczas eventu „Natura(lnie) w Zabrzu”, obfitowało w pokaz komponentów uzyskanych z recyklingu Elektrycznych Śmieci. Granulat plastikowy, miedź uzyskana z kabli czy przemiał z ich przetworzenia, wzbudziły zaciekawienie uczniów. Pokaz pozwolił przedstawić proces recyklingu, jako coś namacalnego i niosącego ogromne korzyści dla środowiska naturalnego. Los środowiska, leży w końcu… w naszych rękach!

Kadm, ołów, nikiel, rtęć – oto skromny wycinek substancji chemicznych zawartych w bateriach oraz w zużytym sprzęcie elektronicznym i elektrycznym. Przykładowo – zatrucie „taką” rtęcią powoduje zaburzenia układu nerwowego, począwszy od zaburzeń koncentracji, do napadów drgawkowych włącznie. Kadm z kolei potrafi skutecznie gromadzić się w nerkach, wątrobie, powodując nawet ostrą niewydolność krążenia. O tym, jaka ogromna jest szkodliwość baterii, świadczy zaś fakt, iż nawet ta niewielkich rozmiarów, może skutecznie skazić aż 400 m3 wody!

Jak zatem bezpiecznie pozbyć się baterii? Gdzie wyrzucić Elektryczne Śmieci? Czerwony Pojemnik – oto rozwiązanie dostępne na wyciągnięcie ręki. Można do niego bezpiecznie i szybko  wyrzucić te problematyczne odpady. Gdzie znaleźć Czerwony Pojemnik na mapie Polski? Łatwo i szybko jego lokalizację ustalisz, wchodząc na stronę internetową https://elektrycznesmieci.pl/. Dzięki takiemu rozwiązaniu odpady tego rodzaju poddawane są kompleksowemu recyklingowi, a wszystko, co może zostać z nich odzyskane, ponownie trafia na rynek, tworząc przyjazny naturze, obieg zamknięty . W efekcie zmniejsza się produkcja plastików, ale i rezerwa złóż naturalnych metali, spoczywających w ziemi. Warto pamiętać o tym, gdy po raz kolejny staniemy przed problemem odpowiedniego pożegnania Elektrycznych Śmieci.

Kadm, ołów, nikiel, rtęć – oto skromny wycinek substancji chemicznych zawartych w bateriach oraz w zużytym sprzęcie elektronicznym i elektrycznym. Przykładowo – zatrucie „taką” rtęcią powoduje zaburzenia układu nerwowego, począwszy od zaburzeń koncentracji, do napadów drgawkowych włącznie. Kadm z kolei potrafi skutecznie gromadzić się w nerkach, wątrobie, powodując nawet ostrą niewydolność krążenia. O tym, jaka ogromna jest szkodliwość baterii, świadczy zaś fakt, iż nawet ta niewielkich rozmiarów, może skutecznie skazić aż 400 m3 wody!

Jak zatem bezpiecznie pozbyć się baterii? Gdzie wyrzucić Elektryczne Śmieci? Czerwony Pojemnik – oto rozwiązanie dostępne na wyciągnięcie ręki. Można do niego bezpiecznie i szybko  wyrzucić te problematyczne odpady. Gdzie znaleźć Czerwony Pojemnik na mapie Polski? Łatwo i szybko jego lokalizację ustalisz, wchodząc na stronę internetową https://elektrycznesmieci.pl/. Dzięki takiemu rozwiązaniu odpady tego rodzaju poddawane są kompleksowemu recyklingowi, a wszystko, co może zostać z nich odzyskane, ponownie trafia na rynek, tworząc przyjazny naturze, obieg zamknięty . W efekcie zmniejsza się produkcja plastików, ale i rezerwa złóż naturalnych metali, spoczywających w ziemi. Warto pamiętać o tym, gdy po raz kolejny staniemy przed problemem odpowiedniego pożegnania Elektrycznych Śmieci.