MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELI

Uczniowie klas 0-6

Ekoś tłumaczy trudne słowa: reduce (ogranicz), reuse (wykorzystaj ponownie) czy recycle (utylizuj), zachęca uczniów do zadawania pytań, zdradza ciekawostki na temat dodatkowych R: refuse (odmawiaj), rot (kompostuj), renew (odnawiaj) oraz podaje przykłady tego, jak być eko każdego dnia. A na koniec oczywiście zabawa! Przykłady animujących zadań pozwolą starszym i młodszym wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce.

Scenariusz zawiera prezentację multimedialną, dodatkowe materiały dla nauczyciela oraz quiz sprawdzający wiedzę.

Na warsztatach uczniowie dowiedzą się czym są elektryczne śmieci i jak należy z nimi postępować. Czy są groźne, a może jest w nich złoto? Zmierzą się z zabawą w odnajdywanie różnic, rozszyfrowywanie skrótów i czytanie niezwykle trudnych słów. Celem zajęć jest propagowanie wśród najmłodszych właściwych postaw wobec zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii.

Uczniowie klas 4-8

Podczas zajęć uczniowie dowiedzą się dlaczego tak ważne jest właściwe postępowanie z elektrycznymi śmieciami. Poznają odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania: ile złota jest w smartfonie; co można odzyskać z jednej lodówki; dlaczego tradycyjne górnictwo coraz częściej zastępuje się górnictwem miejskim? Zajęcia zakończy gra edukacyjna.

Celem warsztatów jest kształtowanie świadomości, że ponowne zużycie surowców ma zbawienny wpływ dla środowiska, budowanie poczucia odpowiedzialności za otaczającą ich rzeczywistość oraz kształtowanie poczucia, że każdy może zostać designerem.

Uczniowie klas 7-8 oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych

Na zajęciach uczniowie dowiedzą się m.in. dlaczego miasto nazywa się współczesną kopalnią; jakie materiały, substancje i pierwiastki można odzyskać z miejskiej infrastruktury oraz co można poddać recyklingowi. Nie zabraknie oczywiście ciekawostek! A zajęcia zakończy quiz.

Scenariusz zawiera prezentację multimedialną, dodatkowe materiały dla nauczyciela oraz quiz sprawdzający wiedzę.