MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELI

Edukacja przedszkolna

Celem zajęć jest zwiększenie wiedzy najmłodszych  na temat prawidłowego postępowania ze zużytymi bateriami i akumulatorami. Uczniowie, podczas zajęć poznają sposoby bezpiecznego pozbywania się zużytych baterii oraz dowiedzą się dlaczego selektywna zbiorka tego odpadu jest tak istotna. Zajęcia zakończy spacer do Czerwonego Pojemnika, gdzie najmłodsi pozbędą się zużytych baterii. 

 

Scenariusz zawiera prezentację multimedialną.

 

Celem zajęć jest przypomnienie zasad segregacji odpadów komunalnych oraz przekazanie wiedzy na temat prawidłowego postępowania z odpadami niebezpiecznymi, takimi jak: elektrycznymi i bateriami. Jakie są korzyści wynikające z selektywnej zbiorki elektrycznych śmieci, dlaczego elektryczne odpady są niebezpieczne? – to pytania, na które szukać będziemy odpowiedzi podczas zajęć edukacyjnych. 

Celem zajęć jest wprowadzenie najmłodszych w tematykę elektrycznych śmieci. Podczas warsztatów uczestnicy poznają pojęcia nawiązujące do tego obszaru tematycznego np.: elektryczne śmieci, recykling, zakład przetwarzania. Na przykładzie ula, do powstania którego wykorzystano bęben od pralki, dzieci poznają praktyczny wymiar recyklingu elektrycznych śmieci. Ponadto, wykorzystując różne rekwizyty wprowadzamy uczniów w tematykę pszczół.

 

Zajęcia poświęcone tematyce elektrycznych śmieci i baterii. Podczas zajęć zastanowimy się w jaki sposób postępować ze Zużytym Sprzętem Elektrycznym i Elektronicznym, jakie są bezpieczne sposoby na pozbywanie się Elektrycznych Śmieci.  Zajęcia uwzględniają część praktyczną: wspólny spacer do czerwonego pojemnika i pozbycie się elektrycznych śmieci i baterii.

Uczniowie klas 0-6

Ekoś tłumaczy trudne słowa: reduce (ogranicz), reuse (wykorzystaj ponownie) czy recycle (utylizuj), zachęca uczniów do zadawania pytań, zdradza ciekawostki na temat dodatkowych R: refuse (odmawiaj), rot (kompostuj), renew (odnawiaj) oraz podaje przykłady tego, jak być eko każdego dnia. A na koniec oczywiście zabawa! Przykłady animujących zadań pozwolą starszym i młodszym wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce.

Scenariusz zawiera prezentację multimedialną, dodatkowe materiały dla nauczyciela oraz quiz sprawdzający wiedzę.

Na warsztatach uczniowie dowiedzą się czym są elektryczne śmieci i jak należy z nimi postępować. Czy są groźne, a może jest w nich złoto? Zmierzą się z zabawą w odnajdywanie różnic, rozszyfrowywanie skrótów i czytanie niezwykle trudnych słów. Celem zajęć jest propagowanie wśród najmłodszych właściwych postaw wobec zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii.

Podczas zajęć uczniowie dowiedzą się jak  zbudowane  i jak działają baterie oraz poznają ich rodzaje. Będziemy szukać odpowiedzi na pytania, dlaczego baterie stanowią odpad niebezpieczny i jakie są  konsekwencje nieprawidłowego postępowania z bateriami. Poznamy również sposoby bezpiecznego pozbywania się zużytych baterii. Scenariusz zawiera prezentację multimedialną oraz dodatkowe materiały dla nauczyciela.

Uczniowie klas 4-8

Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy na temat baterii i akumulatorów, ze szczególnym naciskiem na  proces recyklingu tego odpadu. Podczas zajęć uczniowie poznają poszczególne etapy recyklingu baterii i akumulatorów, dowiadują się jakie surowce możemy odzyskać w wyniku tego procesu oraz jakie korzyści dla środowiska wynikają z recyklingu baterii.

Zajęcia w znacznym stopniu opierają się na pracy zespołowej  uczniów.

Scenariusz zawiera prezentację multimedialną oraz karty zadań dla uczniów.

Podczas zajęć uczniowie dowiedzą się dlaczego tak ważne jest właściwe postępowanie z elektrycznymi śmieciami. Poznają odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania: ile złota jest w smartfonie; co można odzyskać z jednej lodówki; dlaczego tradycyjne górnictwo coraz częściej zastępuje się górnictwem miejskim? Zajęcia zakończy gra edukacyjna.

Celem warsztatów jest kształtowanie świadomości, że ponowne zużycie surowców ma zbawienny wpływ dla środowiska, budowanie poczucia odpowiedzialności za otaczającą ich rzeczywistość oraz kształtowanie poczucia, że każdy może zostać designerem.

Celem zajęć edukacyjnych  jest wzmocnienie świadomości uczniów dotyczącego negatywnego wpływu baterii na  człowieka oraz na środowisko naturalne. Uczniowie dowiedzą się w jaki sposób prawidłowo postępować z tym niebezpiecznym odpadem, aby ograniczyć ich negatywny wpływ. Poznają również sposoby na ograniczenie ilości baterii w codziennym życiu.

 

 

Uczniowie klas 7-8 oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych

Celem zajeć jest zwiększenie świadomości uczniów na temat negatywnego wpływu e-odpadów na środowisko naturalne i człowieka. Uczniowie pozają surowce, które są odzyskiwane w procesie recyklingu elktrycznych śmieci oraz podają przyklady powtórnego wykorzystania odzyskanych surowców w procesie recyklingu. Zajęcia w znacznym stopniu opierają się na pracy warsztatowej uczestników.

.

Na zajęciach uczniowie dowiedzą się m.in. dlaczego miasto nazywa się współczesną kopalnią; jakie materiały, substancje i pierwiastki można odzyskać z miejskiej infrastruktury oraz co można poddać recyklingowi. Nie zabraknie oczywiście ciekawostek! A zajęcia zakończy quiz.

Scenariusz zawiera prezentację multimedialną, dodatkowe materiały dla nauczyciela oraz quiz sprawdzający wiedzę.

Celem zajęć edukacyjnych jest poszerzenie wiedzy uczniów w zakresie zastosowania baterii we urządzeniach z których korzystamy w życiu codziennym. Uczniowie dowiedzą się, w jaki sposób nieprawidłowe postepowanie z bateriami ma wpływ na środowisko naturalne. Poznają jak działają baterie w samochodach elektrycznych oraz w jaki sposób mogą wpłynąć na trwałość baterii.

.