Fundacja

Fundacja Odzyskaj Środowisko powstała w 2011 roku. Od początku działalności w centrum naszych działań znajduje się promowanie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, popularyzowanie idei recyklingu oraz podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (ZSEiE).

Priorytetem naszej działalności pozostaje prowadzenie edukacji ekologicznej. Wierzymy, że dzieci od najmłodszych lat zasługują na to, by mieć dostęp do wiedzy na temat tego jak cenne jest środowisko naturalne i jak ważna jest jego ochrona. Kształtowanie proekologicznych postaw wśród dzieci i młodzieży sprawi, że przyszłe pokolenia będą mogły korzystać z piękna i różnorodności natury. Od naszych działań „tu i teraz” zależy to, czy nasze wnuki i prawnuki zobaczą żyjące na wolności tygrysy sumatrzańskie, nosorożce czarne i rekiny wielorybie.

Prowadzimy działania lokalne, regionalne i ogólnokrajowe. Obecnie naszym wiodącym projektem są „Elektryczne Śmieci”, którego częścią są: Szkolne Centrum Recyklingu oraz miejskie pasieki. Charakterystyczne czerwone ule w miastach, wybudowane w części z materiałów recyklingowych, to także nasza inicjatywa.