Eko-LOGICZNY Turniej Szachowy w Świdniku

Szachy z elektrośmieci! Szach mat dla zanieczyszczeń.

Pionki wykonane z elektrycznych śmieci zadebiutują podczas Eko-LOGICZNEGO Turnieju Szachowego w Świdniku. Królewska gra – jedna z najstarszych na świecie zagości w Szkole Podstawowej nr 4, przy ul. Wojska Polskiego 27, podczas eko pikniku, który odbędzie się 25 października w godz. 9:00-14:00.

Cenne surowce na szachownicy

„Ekologiczny Turniej Szachowy to nie tylko trening umysłu, ale także cenna lekcja o tym, dlaczego recykling i edukacja ekologiczna jest dziś taka ważna” – mówi Kinga Rodkiewicz z Fundacji Odzyskaj Środowisko.

Uczniowie, w czasie pikniku, dowiedzą się m.in. tego, co zawierają w sobie elektryczne śmieci, dlaczego należy poddawać je procesom recyklingu oraz na czym polega przyszłość gospodarki cyrkularnej.

Armia pionków i figur w elektro wydaniu

Elektryczne śmieci posłużyły także do stworzenia szachów z recyklingu. W pionkach oraz figurach szachowych zostały zatopione np. miedziane druty, klawisze od pilotów, niewielkie mechanizmy ze starych zegarków czy innych elektrycznych i elektronicznych urządzeń. Dzięki takiemu wykorzystywaniu elektroodpadów zwiększa się świadomość ekologiczna oraz ukazywany jest praktyczny wymiar recyklingu.

Zachęcamy wszystkich do gry!

Nieszablonowa edukacja ekologiczna w Świdniku to efekt realizacji projektu Elektryczne Śmieci realizowanego przez Fundację Odzyskaj Środowisko, Miasto Świdnik, Szkołę Podstawową nr 4 oraz organizację odzysku AURAEKO.

Szachy z elektrośmieci! Szach mat dla zanieczyszczeń.