Recykling baterii do samochodów elektrycznych – dlaczego jest tak ważny?

Elektromobilność to obecnie najważniejszy trend w motoryzacji, ale i w drodze do czystego, zrównoważonego transportu. Coraz więcej polskich miast wykorzystuje już pojazdy na prąd w transporcie zbiorowym, ale samochody elektryczne zdobywają także popularność wśród użytkowników indywidualnych. Niższe koszty eksploatacji, wysoki komfort podróżowania i ekologia – to główne zalety tego typu aut. Jednak czy samochody elektryczne są w pełni bezpieczne dla środowiska? Brak emisji spalin to jedno, ale co z bateriami, które zasilają samochody na prąd? Dlaczego edukacja ekologiczna w zakresie elektromobilności jest tak istotna?

Elektromobilność a środowisko

Korzystanie z pojazdów elektrycznych jest uważane za bardziej ekologiczne niż korzystanie z pojazdów z silnikami spalinowymi. Pojazdy te nie emitują szkodliwych gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń powietrza. Ponadto, sam proces ładowania pojazdów elektrycznych zwykle odbywa się za pomocą energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł, takich jak słońce czy wiatr, która również jest bezpieczna dla środowiska i nie powoduje niepożądanych emisji.

Z drugiej strony, produkcja baterii do samochodów elektrycznych wymaga energochłonnego procesu wydobycia i przetwarzania surowców naturalnych, takich jak lit, kobalt i mangan. Ponadto, baterie mają ograniczoną żywotność, co oznacza, że muszą być wymieniane i utylizowane Ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko w trakcie produkcji oraz recykling baterii są kluczowe, by móc mówić o zrównoważonym, czystym transporcie.

Baterie w samochodach elektrycznych

Sercem samochodu elektrycznego jest bateria. To ona zasila jednostkę napędową oraz całą elektronikę pojazdu. Baterie wykorzystywane w autach na prąd nie różnią się zasadniczo od tych, jakie możemy znaleźć w smartfonach czy laptopach. Są to jednostki litowo-jonowe. Akumulatory tego typu mają dużą gęstość mocy oraz charakteryzują się wydłużoną żywotnością. Ogniwa te mogą być też szybko ładowane, bez utraty wydajności, dlatego są chętnie wybierane do zasilania samochodów. Wyróżnia się cztery główne rodzaje baterii litowo-jonowych:

  • litowo-manganowe (LMO),
  • litowo-żelazowo-fosforanowe (LFP),
  • litowo-niklowo-kobaltowo-aluminiowe (NCA)
  • litowo-niklowo-kobaltowo-manganowe (NMC)
  •  

Recykling baterii w świetle prawa

W większości krajów europejskich, a także w Polsce istnieją przepisy, które mówią o tym, jak należy postępować z odpadami niebezpiecznymi, do których zaliczają się baterie. Od 21 października 2005 r. w naszym kraju obowiązuje ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ZSEiE), a od 24 kwietnia 2009 r. ustawa o bateriach i akumulatorach. Według przepisów w nich zawartych, wszystkie akumulatory i baterie, w tym także litowo-jonowe, to odpady niebezpieczne, których nie można wyrzucać razem z innymi odpadami. Sprzęt ten powinien trafić do specjalistycznych punktów zbiórki, aby następnie trafić do recyklingu.

Przepisy te mają na celu ograniczenie negatywnego wpływu substancji zawartych w bateriach jak np. metali ciężkich, na środowisko. Niestosowanie się do nich może skutkować wysokimi karami pieniężnymi.

Istota baterii

Baterie zaliczane są do odpadów niebezpiecznych. W składzie baterii znajdziemy m.in.: metale ciężkie, które charakteryzują się  dużą toksycznością dla organizmów żywych i mają wysoką zdolność kumulacji. Substancje te łatwo przedostają się do środowiska – wody, gleby czy powietrza, a następnie do organizmu człowieka. Metale ciężkie mogą powodować ostre zatrucia i prowadzić do poważnych chorób. Dlatego tak ważne jest by zużyte baterie nie trafiały do odpadów domowych i na zwykłe składowiska, tylko poprzez selektywną zbiórkę, do wyspecjalizowanych zakładów ich ponownego przetworzenia.

Jednak to nie jedyny powód, dla którego recykling baterii jest istotny. Popularne ogniwa, mają w swoim składzie cenne surowe jak np. metale ziem rzadkich. Złoża tych metali występują dość powszechnie, ale mało kiedy w wysokim stężeniu,  dodatkowo, wraz z postępem technologicznym, szybko się wyczerpują. Proces wydobywania i przekształcania tych składników jest kosztowny i szkodliwy dla środowiska, dlatego niezbędny jest ich odzysk.

Edukacja ekologiczna to podstawa!

Samochody elektryczne to przyszłość transportu. W Unii Europejskiej, od 1 stycznia 2035 roku redukcja emisji ze sprzedawanych nowych samochodów ma wynieść 100%. Producenci będą mogli zatem wprowadzać na rynek UE jedynie pojazdy bezemisyjne, czyli np. elektryczne. Ma to przyczynić się do poprawy jakości środowiska.

Jednak nie przez wszystkich samochody elektryczne uważane są za bezpieczne dla planety. Mimo że recykling baterii jest na coraz lepszym poziomie, wciąż krążą opinie, że akumulatory wykorzystywane w samochodach elektrycznych po latach do niczego się nie nadają, stają się toksycznym odpadem i zatruwają środowisko. Nic bardziej mylnego. Obecne technologie pozwalają już nawet w 90% odzyskać surowce ze zużytych baterii. Co sprawia, że produkcja tego typu pojazdów staje się coraz bardziej przyjazna planecie.

Z powodu wielu mitów, jakie wciąż krążą na temat elektromobilności, tak ważna jest edukacja ekologiczna w tym zakresie. Poprawa świadomości ekologicznej na temat korzyści związanych z pojazdami na prąd oraz promowanie technologii i innowacji w tej dziedzinie może przyczynić się do większego zainteresowania autami na prąd, a w konsekwencji do redukcji emisji gazów cieplarnianych i poprawy jakości powietrza.