Pszczoły nie mają wakacji. My odpoczywamy, pszczoły pracują

Lato to najgorętszy okres dla pszczół. I wcale nie chodzi tu tylko o pogodę i wysokie temperatury. Kiedy relaksujemy się na wakacjach, te pożyteczne owady ciężko pracują. Zbierają nektar i pyłek kwiatowy, z którego później powstanie miód, a przede wszystkim – zapylają rośliny. Dzięki pszczołom mamy co jeść.

Pszczół na świecie jest coraz mniej i żyją coraz krócej. Szkodzi im zatrucie środowiska i zmiany klimatu. Dziesiątkują je też choroby i… ludzie, którzy stosują trujące środki chemiczne w rolnictwie, wykonując opryski w godzinach aktywności owadów oraz niszczą naturalne siedliska owadów, zabierając coraz większe tereny pod budownictwo i przemysł. Coraz częściej zdarza się też, że wymierają całe pszczele rodziny, a przyczyn specjaliści upatrują w połączeniu szkodliwych czynników, z chemicznymi i fizycznymi zanieczyszczeniami środowiska na czele. Tymczasem bez pszczół będziemy zwyczajnie głodować.

Pszczoła w sezonie wylatuje z ula średnio 10 razy dziennie i za każdym razem zapyla ok. 100 roślin. Pyłek przenoszony przez zapylacze z jednego kwiatu na inny pozwala roślinom owocować, dzięki czemu dostarczają nam plonów. Trzeba wiedzieć, że zdecydowana większość, bo aż blisko 80 procent roślin w naszej strefie geograficznej to rośliny owadopylne, więc jeśli chodzi o żywność, jesteśmy właściwie na łasce owadów. Jak podaje Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa ONZ (FAO) pszczoły zapylają 75 procent roślin uprawnych. Zapewniają nam nie tylko owoce, warzywa, oleje, cukier i inne produkty roślinne, które sami jemy, ale także pasze dla zwierząt, mając w ten sposób pośredni udział w produkcji mięsa czy nabiału. Dzięki pszczołom mamy też kosmetyki i leki, tkaniny, a nawet meble! Rola pszczół w naszym życiu i gospodarce jest kluczowa.

Nie bez przyczyny mówimy o „pracowitych pszczołach”. Abyśmy mogli delektować się miodem, samice tych owadów wykonują średnio 3 000 000 uderzeń skrzydełkami dziennie i to tylko zbierając nektar i pyłek. Robotnice, bo tak nazywają się samice pszczoły miodnej, mają także wiele innych zadań do wykonania. Opiekują się królową i czerwiem, czyli larwami pszczół. Karmią je i dbają o nie. Latem, kiedy jest gorąco i temperatura w ulu wzrasta powyżej 35 st. C, samice wachlują swoimi skrzydełkami czerw, aby go ochłodzić. Gromadzą także zapas pożywienia na zimniejsze miesiące dla całego roju, którym jest… właśnie miód! Produkują też pierzgę, propolis, mleczko pszczele i inne wartościowe substancje. Trochę inaczej jest z tą pracowitością w przypadku trutni ☺, czyli samców pszczoły, ale to temat na inny artykuł.

Organizacje ekologiczne podejmują różne działania, żeby pomóc pszczołom i dzikim zapylaczom w ich codziennych wysiłkach. Wiele mówi się o pozostawianiu nieskoszonych łąk, rolnictwie ekologicznym, a przede wszystkim ograniczaniu zanieczyszczenia środowiska. Fundacja Odzyskaj Środowisko zakłada w różnych częściach Polski pasieki z recyklingu. Jak widać, to kolejny powód, by zużyte AGD i inne elektroodpady przekazywać do punktów odbioru, a drobne elektrośmieci wrzucać do czerwonych pojemników, które znajdują się w wielu miastach Polski. Kto wie, może wasza stara pralka stanie się niedługo mieszkaniem dla kolejnej pszczelej rodziny?

Wyrusz z nami na szlak pasiek z recyklingu.

 

Źródła:

>>https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20191129STO67758/co-powoduje-spadek-liczebnosci-pszczol-i-innych-zapylaczy-infografiki

>>https://doradztwosadownicze.pl/pszczola-miodna-owadem-zapylajacym/

>>https://www.fao.org/world-bee-day/en

>>https://zlotow.pila.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/ile-warta-jest-praca-pszczoly

>>https://rozowyulik.pl/masowe-giniecie-pszczol-ccd/

>>https://bartnikbiebrzanski.pl/miod/wymieranie-pszczol/

>>https://uleuli.pl/lato-w-pasiece

Fundacja Odzyskaj Środowisko powstała w 2011 roku w celu promowania ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, popularyzowania idei recyklingu oraz podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (ZSEiE). Priorytetem Fundacji Odzyskaj Środowisko jest prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem tematu selektywnej zbiórki odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Więcej: https://odzyskajsrodowisko.pl