SegregujeMy! czyli jak segregować baterie i opakowania

Ostatnie lata to stały wzrost ilości wprowadzanego na rynek sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Coraz więcej jest także urządzeń zasilanych bateriami i akumulatorami. Niestety za dynamicznie rosnącą ilością wykorzystywanych elektrosprzętów, nie idzie wyższa świadomość Polaków na temat zagrożeń jakie niesie za sobą nieodpowiednie pozbywanie się baterii. Jak się okazuje, nie wszyscy wiedzą też jak postępować z opakowaniami, chociażby po urządzeniach elektrycznych czy elektronicznych. 

Astronomiczne liczby

Statystyki dotyczące zagrożeń związanych z bateriami są zatrważające. Jedna bateria zegarkowa może zatruć nawet 400 litrów wody. Zapobiegać takim skażeniom powinien każdy z nas. Wystarczy pamiętać by baterii nie wyrzucać do zwykłych odpadów, a do specjalnych pojemników, skąd trafią do firm zajmujących się ich recyklingiem. Każda zabezpieczona bateria to mniej toksycznych metali ciężkich, które przedostaną się do środowiska.

Według danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w 2018 roku w Polsce wprowadzono ponad 1,3 tys. ton przenośnych baterii i akumulatorów. W tym czasie masa zebranych zużytych baterii i akumulatorów wyniosła ponad 105 tys. ton [1].  Tymczasem Parlament Europejski szacuje, że do 2030 roku zapotrzebowanie na baterie wzrośnie czternastokrotnie [2]. 

Chroń siebie i środowisko

Zużyte baterie i akumulatory to odpady niebezpieczne dlatego muszą być wyrzucane do specjalnych pojemników [3]. Stamtąd trafiają do wyspecjalizowanych zakładów przetwarzania, które odzyskują ponad 99% wszystkich składników. To oznacza nie tylko unieszkodliwienie znajdujących się w bateriach metali ciężkich (ołów, cynk, rtęć czy nikiel),  ale także zapobieganie nadmiernej eksploatacji złóż [4]. 

Zużyte, odpowiednio posegregowane baterie trafiają do specjalistycznych instalacji, gdzie ulegają kruszeniu i mieleniu. Po unieszkodliwieniu toksyn poddawane są mechanicznemu rozfrakcjonowaniu, podczas którego uzyskiwane są: sekcja lekka, czyli papier, smoła i krzemionka oraz sekcja ciężka, tzn. żelazo, dwutlenek węgla, cynk czy miedź. Obie frakcje trafiają potem do cementowni, elektrociepłowni i hut, gdzie są wykorzystywane jako paliwo lub przetapiane. 

Gdzie wyrzucić?

Zużyte baterie i akumulatory powinniśmy oddać np. do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Można je także wyrzucić do pojemników ulokowanych w różnych instytucjach publicznych, jak urzędy, placówki pocztowe czy szkoły. Specjalnie oznaczone pojemniki znajdziemy także w sklepach z elektroniką. Dobrym adresem na zużyte baterie i akumulatory są także specjalistyczne czerwone pojemniki na małogabarytowe elektryczne śmieci. 

Sposób na … opakowanie

Biorąc pod uwagę fakt, że większość sprzętów elektrycznych lub elektronicznych kupujemy w opakowaniach, równie istotny jest sposób ich odpowiedniego pozbywania się. Najczęściej spotykamy opakowania papierowe lub tekturowe, aluminiowe, drewniane, z tworzyw sztucznych czy szkła. 

Wybór odpowiedniego pojemnika: 

  • • niebieski – papier
  • • zielony – szkło
  • • żółty – metale i tworzywa sztuczne
  • • szary – odpady zmieszane 

 umożliwi ponowne przetworzenie opakowań z tektury lub plastiku. To z kolei przełoży się na oszczędność surowców naturalnych. Papier może być poddawany recyklingowi średnio pięć razy, szkło – wielokrotnie.  Trzeba jednak pamiętać, że czasem opakowania wyglądające na papierowe… wykonane są także z plastiku lub aluminium. To m.in. kartony po mleku czy sokach, które powinny trafić do pojemnika na tworzywa sztuczne. Z przetworzonych opakowań produkowane są … kolejne opakowania, ale też m.in. szary papier toaletowy, ręczniki papierowe czy papier do pakowania.

Drugie życie odpadów

Odpowiednia segregacja i recykling baterii oraz opakowań to przede wszystkim większe bezpieczeństwo ludzi, zwierząt i roślin. Ale nie tylko. Przetwarzanie odpadów to również oszczędność miejsca na składowanie śmieci, ograniczenie wydobycia surowców mineralnych i … mniej wyciętych drzew. 

  1. Raport o funkcjonowaniu gospodarki bateriami i akumulatorami oraz zużytymi bateriami i akumulatorami za rok 2018, www.gov.pl/web/gios/rok-2019
  2. „Analiza dla PE: Do 2030 r. zapotrzebowanie na baterie wzrośnie 14-krotnie.” – EuroPap News; europapnews.pap.pl/analiza-dla-pe-do-2030-r-zapotrzebowanie-na-baterie-wzrosnie-14-krotnie
  3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, Miejsce publikacji: (Dz. U. z 2009 nr 79 poz. 666), isap.sejm.gov.pl
  4. „Analiza dla PE: Do 2030 r. zapotrzebowanie na baterie wzrośnie 14-krotnie. EuroPap News”; europapnews.pap.pl/analiza-dla-pe-do-2030-r-zapotrzebowanie-na-baterie-wzrosnie-14-krotnie